Pháp Âm Thích Phước Tiến – Tịnh Độ Con Đường Tu Tắt

Theo sự phát triển của các tông phái phật giáo, thì tịnh độ tông là một trong mười tông giáo phát triển thịnh hành ở trung hoa và Việt Nam cũng ảnh hưởng trực tiếp từ trung quốc, cho nên các tông pháp phát triển cũng đa dạng và đặt biệt phát triển ở Việt Nam là thiền, tịnh và mật.Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài pháp âm Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật