https://www.youtube.com/watch?v=NL1BjP07ta

Pháp Âm Thích Phước Tiến – Tìm Hiểu Vô Minh Và Trí Tuệ Trong Đạo Phật

Nếu loài người đạt tới đỉnh cao của trí tuệ, thì trên thế gian này không bao giờ có một tiếng gọi của đau khổ. Sự phát triển của tri thức kéo theo sự bất bình xã hội, vì vậy tri thức mà không gắn liền với đạo đức học thì sẽ là nỗi khổ đau của nhân loại.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài pháp âm Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật