Pháp Âm Thích Phước Tiến – Tìm Hiểu Về Xá Lợi Phật Và Mạn Đà La

Người đời hay nói xá lợi của đức phật còn quý hơn vàng bạc , kim cương là vì chúng ta quá tôn kính đức phật và điều đó tạo nên niềm tin.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài pháp âm Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật