Pháp Âm Thầy Thích Phước Tiến – Tìm Hiểu Vài Đặc Điểm Kinh A Di Đà

. Đại Đức Thích Phước Tiến giới thiệu vài đặc điểm của bộ kinh a di đà, thầy trích ra vài đặc điểm chính của bộ kinh để nhắn nhủ đến hàng hậu sinh chúng ta trên con đường tu tập. Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài pháp âm Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật