Pháp Âm Thích Phước Tiến – Tìm Hiểu Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo

Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo hầu như chứa đựng hết tất cả các lời dạy, các cuốn kinh điển của đức phật, Một là kinh tạng, hai là luật tạng, ba là luận tạng.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài pháp âm Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật