Pháp Âm Thích Phước Tiến – Tìm Hiểu Kinh Suy Đồi

Những lời dạy của đức phật vô cùng mênh mông, kịnh tạng của đức phật, có thể là một vị giảng sư, hay pháp sư giảng suốt cuộc đời cũng không hết nổi. Ngoài các yếu tố của một nhà xã hội học, đức phật còn có các yếu tố của nhà tâm lí học, triết học, đạo đức học. Giáo điều phật pháp như một chân lí là vậy. Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài pháp âm Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật