Pháp Âm Thích Phước Tiến – Thời Mạt Pháp

Chúng ta đã nghe rất nhiều về tựa đề tài này nhưng các vị cũng chưa cảm nhận hết về ý nghĩa của từ thời Mạt Pháp. Nếu tính về mặt rỗng rãi thì hôm nay đạo phật đã xuất hiện khắp năm châu bốn bể. Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài pháp âm Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật