Pháp Âm Thích Phước Tiến – Thiện Duyên Và Ác Duyên

thiện duyên là những điều kiện lành giúp phát triển theo hướng tốt, cái gì làm trở ngai, hạn chết sự lành đó là ác duyên. Có những khi sống trong ác duyên mà không biết. Có những khi được sống gần thiện duyên nhưng lại không đủ điều kiện.Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài pháp âm Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật