Pháp Âm Thích Phước Tiến – Thiên Đàng Và Địa Ngục

Gieo nhân ác sẽ đọa địa ngục, làm nhiều công đức lành sẽ về cõi trời nhưng mà thiện ác đó ở mức độ nào và như thế nào đó là vấn đề chúng ta chưa thấy được trong kinh điển một cách rõ ràng và có thể dựa vào luật nhân quả để lí giải nhằm cho tất cả chúng ta làm công đức lành vào những dịp cầu an, cầu siêu có một ý nghĩa đúng. Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài pháp âm Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật