Pháp Âm Thích Phước Tiến – Thần Thông Trong Đạo Phật

Thần thông là một phép lạ, là một cái gì đó siêu mạnh, nó ngoài khả năng suy luận của con người chúng ta, vậy thực sự thần thông có hay không và đức phật có thần thông không. Theo nghiên cứu khoa học, mỗi một đời người chúng ta chỉ sử dụng 1/triệu tế bào não mà thôi, phần còn lại ngủ yên. Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài pháp âm Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật