Pháp Âm Thích Phước Tiến – Tập Làm Chủ Bát Phong

Tựa để bài ẩn dụ cho ý nghĩa chúng ta hay khuynh đảo bới nhiều thứ trên cuộc đời, nó nằm chung trong tám thứ này, và chúng ta không biết liệt vào đâu để ứng dụng phương pháp đối trị với từng phương diện mà chúng ta gặp phải. Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài pháp âm Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật