Pháp Âm Thích Phước Tiến – Sự Vĩ Đại Của Đức Phật

Đạo phật đã vượt lên tất cả những cái mà đời vẫn gọi là tôn giáo và tín ngưỡng, lời dạy của đức phật đã trở thành chân lí, và trong xã hội hiện đại, chúng ta cũng phải hiểu và nhìn nhận đức phất dưới góc độ của một con người tín ngưỡng.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài pháp âm Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật