Pháp Âm Thích Phước Tiến – Phát Tâm Bồ Đề

Bồ đề tâm là giác ngộ tâm, và khi nhắc đến bồ đề tâm là nghĩ đến cái tâm giác ngộ, cái tâm trong sáng để nhận thức được một điều gì và chúng ta phát tâm làm điều đó. Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài pháp âm Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật