Pháp Âm Thích Phước Tiến – Phật Học Và Học Phật

Tất cả các vị là một ngôi chùa ở trong lòng, từ một ngôi chùa tâm linh những người con phật có thể xây dựng được một công trình pháp bảo khang trang giữa đời thường. Vậy nên giá trị của việc học tu ở ngay trong sự nhận thức giác ngộ của các vị. Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài pháp âm Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật