Pháp Âm Thích Phước Tiến – Phật Dạy Bốn Điều Vui

Chúng ta phải hiểu rằng chính nhân tố trẻ mà được tu học nó mới đem lại một nguồn sống, một sức lực, một sự cống hiến tốt đẹp cho đời cho đạo, cho nên đạo phật là cái để góp phần xây dựng cuộc đời, xây dựng cho giới trẻ nên những người lớn nên biết cách hướng dẫn, giáo dục các con từ nhỏ. Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài pháp âm Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật