Pháp Âm Thích Phước Tiến – Pháp Phương Tiện

Đây là một bài giáo lí tương đối phổ thông mà nó nhằm tính cách nhận thức trong vấn đề phương pháp hay là pháp môn hành trì của tất cả các tông phái đang vận dụng tu tập hiện hành trên đất nước Việt Nam mà mình cần giải tỏa những khúc mắc này. Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài pháp âm Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật