Pháp Âm Thích Phước Tiến – Niệm Phật Phương Pháp Giữ Chánh Niệm

Tất cả chúng ta đều có vọng tưởng, nhưng quan trọng các vị biết mình vọng tưởng là giỏi rồi, đó là bản chất của con người, bản chất của tâm lí. Chỉ có một điều là vì chúng ta không khéo tư duy nên không tự nhận ra được thôi. Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài pháp âm Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật