Pháp Âm Thích Phước Tiến – Niệm Phật Những Điều Cần Biết

Với người tu tịnh độ, thì phương pháp tu tịnh độ đem lại nhiều cái đặc biệt hơn nữa. Vậy tại sao chỉ niệm phật A Di Đà, và khi niệm phật phải theo một tiêu chuẩn và căn cứ vào đâu. Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài pháp âm Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật