Pháp Âm Thích Phước Tiến – Nhận Thức Phật Giáo

Giá trị của đạo phật trên cuộc đời không phải để cho các vị an hưởng tuổi già để sau đó các vị cầu về tây phương cực lạc. Sự đi tu của đức phật và giáo hóa chốn sinh, ở đây hoài vọng của đạo phật là cứu khổ cứu nạn và ban vui.Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài pháp âm Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật