Pháp Âm Thích Phước Tiến – Ngũ Uẩn – Pháp Tu Căn Bản

Giáo pháp của đức phật khổng phải buộc lòng người con phật phải học hết những gì mà đức phật dạy, muốn tu đắc đạo hay không thì phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, qua đó chung ta thấy được kiến tức uyên thâm của đức phật.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài pháp âm Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật