Pháp Âm Thích Phước Tiến MP3 – Tịnh Độ

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Mời quý vị cùng lắng nghe và chia sẻ những bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.