Pháp Âm Thích Phước Tiến MP3 – Thuyết Vô Ngã Trong Đạo Phật

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Học thuyết vô ngã là một trong những cái cốt lõi trong tinh thần giáo lý của Phật giáo, và học thuyết này rất quan trọng về mặt nghiên cứu học thuật cũng như là tu tập. Qua bà pháp thoại này thầy Thích Phước Tiến muốn chia sẻ với chúng ta về học thuyết này 1 cách rõ ràng hơn.
Mời quý vị cùng lắng nghe và chia sẽ những bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.