Pháp Âm Thích Phước Tiến – Ai Làm Chủ Vận Mệnh Chúng Ta

Vận mệnh chúng ta là do ta quyết định, chứ không ai, một vị thần thánh nào đó đủ quyền năng để điều khiển số phận của người đó. Việc đi xăm, đi xem bói đầu năm đó chỉ là vấn đề văn hóa, một sự giải trí đầu năm chứ một quẻ xăm không thể điều khiển số mệnh chúng ta trong một năm.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài pháp âm Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật