Pháp Âm Thích Phước Tiến – Ai Ăn Nấy No Ai Tu Nấy Đắc

Chúng ta có tu học là chúng ta có đắc, có thể không phải ngày hôm nay nhưng mai sau sẽ đắc, chúng ta niệm được một câu niệm phật thì sẽ có lợi ích của mình, người khác niệm thì mạng lợi ích cho họ, chứ không thể người này niệm phật giùm cho người kia được.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài pháp âm Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật