Pháp âm Thầy Thích Phước Tiến – Thông điệp quan trọng kinh A Di Đà

Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết pháp tại chùa Linh Thứu (Đức Quốc) ngày 09-10-2015 (nhằm ngày 27-08-Ất Mùi)

Hãy cùng lắng nghe và chia sẽ bài thuyết pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến