Pháp âm thầy Thích Phước Tiến – Đặc điểm kinh A Di Đà

. Bài pháp thoại của Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Cà Mau, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Kinh A Di Đà là bộ kinh gối đầu giường của những người chuyên tu Tịnh Độ, nếu chúng ta nắm vững về kinh A Di Đà thì chúng ta sẽ có lối vào Tịnh Độ rất tốt. Qua bài giảng này thầy Thích Phước Tiến chia sẻ với chúng ta vài đặc điểm chính của bộ kinh này cho chúng ta được rõ.
Mời quý vị cùng lắng nghe và chia sẽ những bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.