Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018: Nuôi Dưỡng Nụ Cười. Thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 88 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 11-03-2018