Pháp thoại mới nhất 2018 của Thầy Thích Phước Tiến tại Mỹ: Niệm Phật Vãng Sanh Là Nhu Cầu Thiết Yếu. Thuyết giảng tại Hội Trường Yerba Buena (Miền bắc California, Hoa Kỳ), ngày 09-12-2017