Đại Đức Thích Phước Tiến – Nhớ Về Cha

Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 23-8-2010 tại Tu Viện Tường Vân. Bài thuyết pháp của đại đức Thích Phước Tiến thuộc chuyên đề Gia Đình.
Không đếm hết những bài thơ tựa đề trân trọng Mẹ
Cha ơi cha, thơ ngại nhắc cha mà !
Thơ dễ dãi đóng vai ngườì thảo hiếu
Phải né cái nhìn thấu hiểu của cha
Cha chẳng là ngườì rứt ruột sinh ta
Nhưng chính bởi Mẹ đau mà cha đau hơn Mẹ
Mẹ không khóc sao mắt cha ứa lệ ?
Hãy lăng tâm cùng Đại đức Thích Phước Tiến phân tích vấn đề này.