Bài pháp thoại Nhìn đời không chỉ bằng đôi mắt do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Thiên Quang ngày 13/12/2015 (nhằm ngày 03/11/Ất Mùi)