Bài pháp thoại Nhẫn Một Chút Sóng Yên Gió Lặng do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 98 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 09-12-2018
Những bài giảng khác của Đại Đức Thích Phước Tiến: https://phatphapungdung.com/thich-phuoc-tien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
– Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: blogphatgiao.com
Facebook: facebook.com/thichphuoctienfanpage