Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến 2018: Nhân Duyên Phật Ra Đời. Thuyết giảng nhân Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2642 (PL 2562 – DL 2018) tại Tu Viện Tường Vân, ngày 28-05-2018