Bài pháp thoại “Ngũ Thừa Phật Giáo” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 04/03/2017 (07/02/Đinh Dậu) tại chùa Phước Thiện (Bình Chánh, HCM)