Nghe Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Tịnh Độ Tại Nhân Gian

Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết pháp tại Vĩnh Minh Tự Viện tại một vùng quê xa xôi tỉnh Lâm Đồng. Đây là một đề tài tương đối chuyên đề, Tịnh độ tông lấy vãn sanh tịnh độ làm mục đích cho người tu tịnh độ. Thầy chia sẻ và hướng dẫn sự khách nhau về cách hành trì theo từng tông phái khác nhau.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe Thuyết Pháp Thích Phước Tiến để vững vàng hơn trên con đường tu tập theo chánh pháp.
Kính chúc quý phật tử tinh tấn trên con đường tu học
Nam Mô A Di Đà Phật