Nghe Thuyết Pháp Thích Phước Tiến – Lòng Tốt Bị Bôi Bẩn

Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp tại Như Lai Thiền Tự trong chuyến công tác trên đất mỹ. Lòng tốt là những giá trị đạo đức mà con người và xã hội rất cần. Con người cần có lòng tốt để giúp đỡ, sẻ chia với người khác trong cuộc sống. Nhưng lòng tốt nếu không đi cùng hiểu biết có thể làm hại mình, hại người, đôi khi làm hại cả hai. Nghe bài thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Phước Tiến trong dịp Vu lan giúp chúng ta nhìn lại các giá trị đạo đức đã bị lãng quên.
Nghe thuyết Pháp thầy Thích Phước Tiến rất sinh động, dễ hiểu góp phần lớn trong việc mang lại kiến thức tu tập chánh pháp dành cho quý Phật tử.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài Thuyết Pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến để góp phần xây dựng tốt đẹp cho cuộc đời và giảm thiểu những cái bất thiện