Nghe Thuyết Pháp Thầy Thích Phước Tiến – Phước Hữu Lậu Là Gì

Thầy Thích Phước Tiến Thuyết Pháp tại Thiền Tịnh Đạo Tràng trong chuyến làm việc trên đất Mỹ. Người làm phước với ước mong được hưởng phước về sau, đó là phước hữu lậu, còn trong vòng sanh tử luân hồi. Phước hữu lậu ví như tiền tiết kiệm, có khả năng giúp con người giàu sang, sung sướng, may mắn, bình yên nhưng hưởng phước này có ngày cũng cạn, cũng dứt. Khi đó, con người sẽ phải đền trả những nghiệp báo trước kia. Nghe bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến làm chúng ta nhìn lại các giá trị đạo đức đã bị lãng quên, tu theo đạo Phật thì không nên cầu phước hữu lậu, vì phước hữu lậu là phước về danh và lợi.
Nghe thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Phước hữu lậu, để chúng ta có thêm hành trang trên con đường tu học Phật pháp.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài Thuyết Pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến