Bài pháp thoại Nghệ thuật ứng xử do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Hoa Kì. Chúng ta đã biết sự giao tiếp rất quan trọng trong đời sống hiện nay.
Thông qua bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến chúng ta cần nắm vững phương pháp ứng xử như thế nào để không làm tổn thương người khác và không bị thua thiệt trước người khác. Đối với thầy Thích Phước Tiến sự ứng xử khôn khéo là cả một nghệ thuật, nếu áp dụng thành công nghệ thuật này, chúng ta sẽ có nhiều mối quan hệ bền vững, công việc thăng tiến và cuộc sống hạnh phúc an lạc hơn.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ bài pháp thoại Nghệ thuật ứng xử của Đại Đức Thích Phước Tiến.