Nghe Giảng Pháp Thích Phước Tiến – Điều Phục Thói Quen Xấu

Thầy Thích Phước Tiến Giảng Pháp tại chùa Quang Minh trên con đường hoằng pháp tại đất Mỹ. Thói quen hình thành nên tính cách của một con người, nếu tiếp tục duy trì những thói quen xấu sẽ dẫn đến cuộc sống gặp nhiều sự khó khăn không thể bước đến thành công được. Nghe Giảng Pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến, chúng ta cần phải loại trừ những thói quen gây ảnh hưởng đến cuộc đời của bản thân chúng ta ,
Qua bài Giảng Pháp Điều Phục Thói Quen Xấu, Giảng Sư Thích Phước Tiến đã hướng dẫn chúng ta những phương pháp cụ thể như tu tâm, trì chú, niệm Phật để dần dần loại trừ những thói quen tiêu cực ấy nhằm có được một cuộc sống hạnh phúc hơn.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe Giảng Pháp Thầy Thích Phước Tiến.
Nam Mô A DI Đà Phật