Nghe Giảng Pháp Thích Phước Tiến – Cuộc Sống Hôm Nay Thiếu Gì

Thầy Thích Phước Tiến Giảng Pháp tại Niệm Phật Đường Phổ Quang trên con đường hoằng pháp ở nước ngoài. Cuộc sống của con người hiện nay hầu như đã có đầy đủ, tiền tài, địa vị, danh vọng, mức sống nâng lên tầm cao mới, xã hội hiện đại, công nghệ kỹ thuật tối tân nhưng dường như con người vẫn chưa thể thỏa mãn, đời sống kinh tế càng lên thì sự thoái hóa của đạo đức lại đi xuống đến mức báo động.Nghe xong bài Giảng Pháp của Thầy Thích Phước Tiến thì người con Phật chúng ta cần làm gì cho vấn nạn này,. qua bài giảng này chúng ta sẽ rõ hơn.
Nghe Giảng Pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến giúp chúng ta nhìn lại những giá trị đạo đức bị lãng quên và đứng vững trước nhưng thay đổi của thời đại văn minh đa chiều.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các Giảng Pháp của Thầy Thích Tiến.