Nghe Giảng Pháp Thích Phước Tiến – Bài Bạc Là Bác Thằng Bần

Bài Giảng Pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến tại Niệm Phật Đường Phổ Quang trong chuyến hoằng Pháp ở Mỹ. Trong nhân gian chúng ta có câu Bài Bạc Là Bác Thằng Bần, quả đúng là như thế. Chỉ cần lao vào bài bạc, chúng ta sẽ dễ sa chân vào con đường tội lỗi, không những sự sản tiêu tan, gia đình tang hoang, mà còn có thể dính vào tù tội. Vì thế khi nghe Giảng Pháp của Thầy Thích Phước Tiến, chúng ta cần tránh xa bài bạc và qua bài giảng sẽ có phương pháp hỗ trợ tự thân và người khác để giúp họ vượt qua được sự say mê thú vui nguy hiểm này.
Thầy Thích Phước Tiến Giảng Pháp đem lại nhiều kiến thức cho quý phật tử trên con đường tu học theo đúng chánh pháp để góp phần xây dựng phật giáo Việt Nam.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe Giảng Pháp Thích Phước Tiến.