Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui – Đại Đức Thích Phước Tiến

Cuộc sống một đời người không quá dài để chúng ta được hưởng thụ và vui vẻ, có thể ta ghét người này, thương người kia và theo tùy hoàn cảnh người ta thương cũng chính là người ta căm hận nhất. Vậy nên nhiệm vụ của một người có tu tập là phải nhận ra các cảm xúc, trạng thái để mà quán chiếu, tu tập sao cho cuộc sống được an lạc.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân