http://youtu.be/5WupGapy4XM

Tuyển Tập Bài Giảng Hay Nhất Thầy Thích Phước Tiến

1. Vun Trồng Thế Hệ Tương Lai – Thầy Thích Phước Tiến 2016
2. Việc Tốt Không Phải Dễ Làm – Thầy Thích Phước Tiến 2016
3. Chuyển Nghiệp Dễ Hay Khó (KT68) – Thầy Thích Phước Tiến 2016
4. Bí Mật Tiềm Thức (KT15) – Thầy Thích Phước Tiến
5. Điều Gì Quan Trọng Nhất – DD Thích Phước Tiến giảng
6. Sống Vội (KT66) – Thầy Thích Phước Tiến
7. Quả Báo Nhãn Tiền – Thầy Thích Phước Tiến 2016
8. Bình An Trong Nghịch Cảnh – Thầy Thích Phước Tiến
9. Thử Thách – Đại Đức Thích Phước Tiến giảng
10. Làm Gì Để Hết Tội – Thầy Thích Phước Tiến 2016

Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng http://bit.ly/thaythichphuoctien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
– Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: http://phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: http://tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: http://blogphatgiao.com
– Facebook:
http://bit.ly/facethichphuoctien