Bài giảng “Lễ Vu Lan mùa Covid” do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng ngày 08/07/Tân Sửu (nhằm ngày 15/08/2021)

⏩ Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://popsww.com/PhatPhapUngDung
✥ Website: https://phatphapungdung.com
✥ Facebook: https://facebook.com/thichphuoctienfanpage