Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng Lễ Hằng Thuận Tại Gia (2012)

Tổ chức lễ Hằng thuận cho Phật tử tại gia, một mặt giữ được nét văn hóa dân tộc, mặt khác còn phát huy một cách hiệu quả nền tảng trí tuệ và đạo đức tâm linh, định hướng con người sống hữu ích trong đời sống gia đình và xã hội. Ngoài ra tổ chức lễ Hằng thuận cho Phật tử tại gia còn là cây cầu nối giữa đạo và đời, là sự hòa quyện nhuần nhuyễn giữa văn hóa truyền thống, đạo đức dân tộc và văn hóa tâm linh của Phật giáo. Hãy cùng xem qua buổi lễ Hằng Thuận tại Cần Thơ do thầy Thích Phước Tiến chủ trì để hiểu thêm về nét văn hóa Phật giáo này