Giảng Pháp Thích Phước Tiến – Lễ Hằng Thuận Tại Chùa

Phần lớn chúng ta dành những lời chúc phúc cho nhau, những lời chúc hạnh phúc nhưng ít ai hiểu hết hết ý nghĩa của lễ cưới, và càng không thể biết được, chùa cũng là một nơi để quý Phật tử tổ chức lễ Hằng Thuận. Thầy Thích Phước Tiến sẽ chia sẻ với chúng ta ý nghĩa của việc làm vợ nên chồng.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng pháp Thích Phước Tiến.
Nam Mô A Di Đà Phật