Thích Phước Tiến Mới Nhất – Kinh Trung Bộ – Đại Kinh Xóm Ngựa

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Pháp Hải – HCM vào ngày 16-07-2012, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Trong bài kinh này đức Phật nói về vấn đề Sa Môn, ý nghĩa chữ Sa Môn, công hạnh của 1 vị Sa Môn và như thế nào để xứng danh là 1 vị Sa Môn.
Mời quý vị cùng lắng nghe bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng để hiểu rõ hơn vấn đề này.