Kinh Phật Thích Phước Tiến – Kinh Trung Bộ Giảng Giải – Bài Kinh Tứ Niệm Xứ

Đây là một thuật ngữ quen thuộc đối với người tu học, phương pháp tu. Kinh trung bộ là một trong những bộ kinh rất cơ bản về nền tảng giáo lí nhà phật đòi hỏi các bậc tì kheo phải suy ngẫm và quán chiếu thật tốt. Tuy nhiên để có được sự an lạc và giải thoát từ sự quán chiếu rất khó và không hề đơn giản.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng Kinh Phật Thích Phước Tiến để vững vàng hơn trên con đường tu tập.
Nam Mô A Di Đà Phật