Kinh Phật Thích Phước Tiến – Kinh Trung Bộ Giảng Giải – Bài Kinh Bẫy Mồi

Đây là một thuật ngữ quen thuộc đối với người tu học, phương pháp tu. Kinh trung bộ là một trong những bộ kinh rất cơ bản về nền tảng giáo lí. Tuy nhiên để có được sự an lạc và giải thoát từ sự quán chiếu rất khó và không hề đơn giản đòi hỏi chúng ta phải suy ngẫm và lập luận sâu sắc.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng Kinh Phật Thích Phước Tiến để vững vàng hơn trên con đường tu tập.
Nam Mô A Di Đà Phật