Kinh Phật Thích Phước Tiến – Kinh Pháp Cú Phẩm Tự Ngã (Câu 157 đến 160)

Kinh Pháp Cú dưới sự hướng dẫn và chia sẻ của Đại Đức Thích Phước Tiến. Đây là bộ kinh cơ bản giáo điều phật giáo không chỉ dành riêng cho bậc tì kheo mà quý cư sĩ có thể theo học được nếu lắng lòng nghe giảng.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng Kinh Phật Thích Phước Tiến để vững vàng hơn trên con đường tu tập.
Nam Mô A Di Đà Phật