Kinh Phật Thích Phước Tiến – Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu (Câu 15 đến 20)

Đây là một thuật ngữ quen thuộc đối với người tu học, phương pháp tu. Kinh pháp cú là một trong những bộ kinh rất cơ bản về nền tảng giáo lí. Tuy nhiên để có được sự an lạc và giải thoát từ sự quán chiếu rất khó và không hề đơn giản.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng Kinh Phật Thích Phước Tiến để vững vàng hơn trên con đường tu tập.
Nam Mô A Di Đà Phật